Atelje_logo

Garanti

När du handlar hos oss får du alltid livstids garanti när det gäller tillverknings- och materialfel.
Garantin täcker dock inte slitage, vårdlöst hanterande eller skada genom olyckshändelse.

För det får du vända dig till ditt försäkringsbolag.
För att garantin skall gälla krävs att du sparar på kvittot, det är ditt garantibevis samt att 
du kontaktar oss årligen för en kostnadsfri okulär besiktning.
Det gynnar dig som kund då vi i ett tidigt skede kan upptäcka slitage och därigenom undvika förlust av stenar och dylikt.